بایگانی برچسب‌ها ‌

میهمانی افطاری وزیر ارشاد

دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۸۹

محمدصالح مفتاح در افطاری وزیر ارشاد

برای وزیر ارشاد و مشاوران و معاونان درباره فیلترینگ و اینترنت و اینها حرف زدم. اما کو گوش شنوا؟